Dr hab. wet. Piotr A. Socha prof. uczelni
Specjalista Rozrodu Zwierząt


Adiunkt w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, UWM w Olsztynie. Właściciel Przychodni Weterynaryjnej „Centrum Zdrowia Zwierząt” w Biskupcu k. Olsztyna, specjalizującej się w rozrodzie i położnictwie zwierząt towarzyszących. Absolwent UWM w Olsztynie (2006 r.). Odbył krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe oraz staże m.in. w Szwecji, Danii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W 2010 r. ukończył specjalizację z zakresu Chorób Psów i Kotów. Stopień doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie rozród zwierząt oraz tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt uzyskał w 2011r. Od 2019 r. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego. Piotr A. Socha jest wykładowcą akademickim, autorem ponad 50 artykułów i doniesień naukowych , uczestnikiem licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą oraz doświadczonym lekarzem praktykiem. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy weterynarii, studentów oraz hodowców. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe związane są z problematyką rozrodu psów i kotów. W swojej pracy skupia się głównie na prowadzeniu suk i kotek hodowlanych pomagając przygotowywać samice do rozrodu, dokonując wszystkich niezbędnych badań i procedur. Wyjątkowo profesjonalnie prowadzi ciążę dzięki regularnej i szczegółowej ultrasonograficznej kontroli jej przebiegu (fetometria, wyznaczanie terminu porodu). Dokonuje również pełnych badań andrologicznych psa i kota, wraz z konserwacją psiego nasienia. Zajmuje się także zachowawczym leczeniem chorób prostaty u psów reproduktorów.

Zobacz usługi

W zakresie usług oferuje:


Przygotowanie i prowadzenie suki hodowlanej (kontrola cyklu, wyznaczanie terminu krycia)

Sztuczną inseminację (dopochwową i domaciczną) – nasienie świeże, chłodzone, mrożone

Ultrasonograficzną kontrolę ciąży u suki i kotki od 21. dnia po kryciu, wyznaczanie terminu porodu przy użyciu USG, ocenę wielkości ciąży

Pełne badanie andrologiczne samców psa i kota (badanie kliniczne, USG jąder, prostaty, ocena nasienia)

Chłodzenie oraz mrożenie nasienia psów

Nauka


Ważniejsze prace naukowe:

Socha P., Szczebiot A., Janowski T. (2008) Nowe zastosowania ultrasonografii w diagnozowaniu i kontroli ciąży u suk. Med Weter., 64, 1371-1374.

Socha P., Janowski T. (2011) Predicting the parturition date in Yorkshire terrier and Golden Retriever bitches using ultrasonographic fetometry. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 55, 71-75.

Socha P., Rudowska M., Janowski T. (2012) Effectiveness of determining the parturition date in bitches using the ultrasonographic fetometry as compared to hormonal and cytological methods. Pol. J. Vet. Sci., 15, 447-453.

Socha P., Janowski T. (2014) Predicting the Parturition Date in Bitches of Different Body Weight by Ultrasonographic Measurements of Inner Chorionic Cavity Diameter and Biparietal Diameter. Reprod. Domest

Socha P., Janowski T., Bancerz-Kisiel A. (2015) Ultrasonographic fetometry formulas of inner chorionic cavity diameter and biparietal diameter for medium-sized dogs can be used in giant breeds. Theriogenology, 84, 779-783.

Socha P., Janowski T. (2017) Comparison of three different fetometric formulas of ICC and BP for calculating the parturition date in a population of German Shepherd. Theriogenology, 95, 48-53.

Socha P., Janowski T. (2018) Specific fetometric formulas of ICC and BP for calculating the parturition date in the miniature breeds of canine. Reprod. Domest. Anim., 53, 545-549.

Socha P., Zduńczyk S., Tobolski D., Janowski T. (2018) The effects of osaterone acetate on clinical signs and prostate volume in dogs with benign prostatic hyperplasia. Pol. J. Vet. Sci., 21, 559-566.

Socha P., Janowski T. (2019) Development of specific fetometric formulas of ICC and BP for predicting the parturition date in Maine Coon queens. Reprod. Domest. Anim., 54, 622-626.

Socha P., Lengling R., Bonecka J., Janowski T. (2019) Obstetric and newborn parameters in the Maine Coon cats. Pol. J. Vet. Sci., 22, 439-443.

Prace popularno – naukowe:

Socha P., Janowski T. (2009) Podstawowe badania laboratoryjne w rozrodzie suk i kotek. Cz. I. Fizjologia. Mag Weter., 2, 133-134.

Socha P., Janowski T. (2009) Podstawowe badania laboratoryjne w rozrodzie suk i kotek. Cz. II. Stany patologiczne. Mag Weter., 4, 305-306.

Socha P., Janowski T. (2010) Zastosowanie ultrasonograficznej fetometrii w predykcji daty porodu u suk. Mag Weter., 7, 764-767.

Socha P., Jagódka D., Janowski T. (2011) Zastosowanie ultrasonograficznej fetometrii w prognozowaniu terminu porodu u kotek – przypadek kliniczny. Mag Weter., 8, 844-847.

Socha P., Socha B., Narkiewicz-Hałgas P. (2015) Wybrane choroby gruczołu krokowego u psów – rozpoznawanie i leczenie. Mag Weter., 24, 654-658.

Socha P., Kleister W., Socha B. (2016) Zespół feminizującego samca – pomijana choroba starszych psów. Mag Weter., 7-8, 23-31.

Socha P., Socha B.M. (2017) Wyznaczanie terminu porodu u suk w praktyce. Mag Weter., 10, 20-23.

Socha P., Socha B.M., Tobolski D. (2018) Zastosowanie octanu ozateronu w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u psów. Mag Weter., 9, 13-16.

Kontakt ze mną


+48 512 309 409